Home
Unntatt offentlighet:
offl. § 13 jf. fvl. § 13 nr. 1
ANONYMISERT VERSJON

PVN-2022-01 Arbeidsgivers deling av informasjon med ekstern advokat og med representanter fra administrasjonen i selskapets styre

Datatilsynets referanse: 
20/02386-17