Home
Unntatt offentlighet:
offl. § 13 jf. fvl. § 13 nr. 1
ANONYMISERT VERSJON

PVN-2019-16 Sletting av personopplysninger i personalmappe

Datatilsynets referanse: 
Datatilsynets referanse: 18/01413-2/JHN

Vedtaket er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven § 13 og foreligger heller ikke i anonymisert form.